İşletme bütçelerine Giriş

İşletme Bütçeleri ile temel bilgiler, prensipler, kavramlar, araçlar, bütçelemenin sınırları ve başarılı olma koşulları için bu bölüme bakabilirsiniz. 

Okuyun

Bütçenizi Nasıl Hazırlayacaksınız?

Bütçenizi hazırlamak için yapmanız gereken ön hazırlıklar, bütçeleme ve bütçenin sunulmasına ilişkin tüm bilgiler burada.

Okuyun

Bütçelemeye Giriş

İşletme bütçeleri planlama, eşgüdüm sağlama ve denetim özellikleriyle yönetime yardımcı olan güçlü bir araçtır.Güçlü bir araç olmasına rağmen...
Her bütçe döneminde bütçe hazırlıkları için, içinde bulunduğumuz işletmenin büyüklüğüne göre, belki günler belki haftalarca çaba sarfediyoruz. Peki...
Bütçeleme: Bütçelerin hazırlanması, koordinasyonu ve kontrolü için yapılan faaliyetlerin bütüne bütçeleme adı verilmektedir.
Başarılı bütçe için en temel koşul, bütçe ve bütçeleme faaliyetlerinin göstermelik olarak yapılmaması, kurumsal kültürün bir parçası olarak yönetim...
Bir takım ilkelerin esas alınmasıyla başarılı işletme bütçelerinin hazırlanması mümkün olur. Bu ilkelere uygun olarak hazırlanan bütçeler bütçe...
Bütçe yapmaya karar verdiniz peki hangi aracı kullanmalısınız?

Bütçe Öncesi Hazırlıklar

lk defa bütçe yapacak firmalarda firma faaliyet tipinin seçimi hazırlanacak faaliyet bütçeleri ve bütçeler arası uyumlaştırma faaliyetlerinin...
Bütçe rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli plandır. Kısa dönemli işletme bütçeleri genellikle 12 aylık bir dönemde hazırlanmalarına...
Bütçe takvimi, bütçenin hazırlanması için tamamlanması gereken aktiviteleri içeren bir programdır. Bütçe takvimleri katılımcı sayısının çok olduğu...

Bütçe Organizasyonu

Firmanın büyüklüğüne ve ayrılabilen kaynağa bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte genelde mali işler ya da muhasebe departmanı bünyesinde...
Bütçe komitesi satış, pazarlama, üretim, insan kaynakları ve gider faaliyet bütçelerinde sorumlu olan kişilerden oluşur. Bu kişiler kende sorumluluk...
Bütçe kılavuzu bütçenin ilgili firmada nasıl yönetileceğini anlatan bir belge, bir çeşit proje planıdır. Kılavuzun hazırlanma amacı yılda bir defa...
Pratikte bütçe organizasyonu bütçenin yapıldığı organizasyon büyüklüğüne ve bütçeye verilen öneme göre değişir. Bütçe, kimi firmalarda tek kişi ile...

Genel İşletme Bütçesi

Satış bütçesi tamamlandıktan sonra satışı planlanan ticari mal ya da mamüllerin stoklar göz önünde bulundurularak aylık toplam ihtiyacın planlanması...
İhtiyaç Planlaması bütçesinde aylık ihtiyaçların planlamasından bahsetmiştik. İhtiyaç planlamasında aylık mamül ihtiyacı stoklara göre belirlenmiş...
İşletme genel bütçeleri aşağıdaki aşamaların sırasıyla uygulanması ile hazırlanır: Bütçenin amacının saptanması Varsayımlarının ve öngörülerinin...
İşletme bütçelerinin yapılma amacı her planlama döneminde bir önceki döneme göre iyileşmelerin sağlanmasıdır. Genelde işletme bütçelerinde...