Kitap Adı: İşletme Bütçeleri

Yazar: Prof. Dr. Vasfi Haftacı

Önsözden:

"Bu, Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin İşletme Bölümünde okutulan İşletme Bütçeleri dersinin ana konularını kapsayan ve aynı adla sunulan kitaptır."

"Bu çalışma planlama ile ilgili olarak yalnızca kısa süreli faaliyet planları yani işletme bütçeleri üzerinde durulmuş, uzun süreli planlar yani yatırım projeleri kapsam dışında tutulmuştur."

 

Değerlendirme: Kitap tüm bütçeleme sürecini detaylı ve örneklerle a'dan z'ye açıklıyor.