Bütçe Öncesi Hazırlıklar

İlk defa bütçe yapıyorsanız bütçe öncesinde yapmanız gereken faaliyet bütçelerini belirlemek, bütçeyi hazırlayacak organizasyonu oluşturmak gibi konularla ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz.

Okuyun

Bütçe Organizasyonu

Bütçenin hazırlanırken hangi işleri kimler yapacak, bütçe koordinasyonu nasıl sağlanacak bu başlık altında. Aynı zamanda bir bütçe takvimi örneğini de bu bölümde bulabilirsiniz

Okuyun

Genel İşletme Bütçesi

Satış bütçesinden hareketle, üretim, ilk madde malzeme, faaliyet bütçelerine ve proforma mali tablolara kadar tüm işletme bütçesi sürecini bu bölümde
bulabilirsiniz. 

Okuyun

Bölüm Makalelerinden

lk defa bütçe yapacak firmalarda firma faaliyet tipinin seçimi hazırlanacak faaliyet bütçeleri ve bütçeler arası uyumlaştırma faaliyetlerinin...
Firmanın büyüklüğüne ve ayrılabilen kaynağa bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte genelde mali işler ya da muhasebe departmanı bünyesinde...
Bütçe komitesi satış, pazarlama, üretim, insan kaynakları ve gider faaliyet bütçelerinde sorumlu olan kişilerden oluşur. Bu kişiler kende sorumluluk...
Bütçe rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli plandır. Kısa dönemli işletme bütçeleri genellikle 12 aylık bir dönemde hazırlanmalarına...
Bütçe kılavuzu bütçenin ilgili firmada nasıl yönetileceğini anlatan bir belge, bir çeşit proje planıdır. Kılavuzun hazırlanma amacı yılda bir defa...
Pratikte bütçe organizasyonu bütçenin yapıldığı organizasyon büyüklüğüne ve bütçeye verilen öneme göre değişir. Bütçe, kimi firmalarda tek kişi ile...