Bütçe komitesi satış, pazarlama, üretim, insan kaynakları ve gider faaliyet bütçelerinde sorumlu olan kişilerden oluşur. Bu kişiler kende sorumluluk alanları dahilinde bütçeye temel olacak teknik verileri ve öngürü verilerini sağlarlar.

 

Firmanın büyüklüğüne ve ayrılabilen kaynağa bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte genelde mali işler ya da muhasebe departmanı bünyesinde oluşturulan bu departman bütçe sürecini yönetir.

 

Pratikte bütçe organizasyonu bütçenin yapıldığı organizasyon büyüklüğüne ve bütçeye verilen öneme göre değişir. Bütçe, kimi firmalarda tek kişi ile kimi firmalarda ise profesyonel bir yaklaşımla bütçe departmanı ve bütçe komitesi tarafından yapılıyor. Tek kişi ile bütçele yapmanın aldatıcı bir avantajı var.

Bütçe kılavuzu bütçenin ilgili firmada nasıl yönetileceğini anlatan bir belge, bir çeşit proje planıdır. Kılavuzun hazırlanma amacı yılda bir defa hazırlanan genel bütçelerde detayların atlanmaması ve bütçe departmanında personel değişikliği durumunda bütçelemenin sekteye uğramamasıdır.