İşletme bütçeleri planlama, eşgüdüm sağlama ve denetim özellikleriyle yönetime yardımcı olan güçlü bir araçtır.Güçlü bir araç olmasına rağmen bütçelerin de bazı sınırlamaları vardır.

 

Bütçeler Tahminler Ölçüsünde Doğrudur: Bütçenin doğru olması yapılan tahminlerin doğru olmasına bağlıdır. Yanlış tahminlerle hazırlanan bütçelerin başarılı olması mümkün değildir.

İş hayatı dimaniktir: Bütçelerin dinamik iş hayatının süreç değişen şartlarına uyum sağlayabilecek esnek bir yapıda olmalıdır. Aynı zamanda bütçeler belirli aralıklarla günzcellenmelidir.

Bütçeler İşletme Bütçe Kültürüne Bağlıdır: Bütçelerin onaylandıktan sonra devamlı olarak performans analizi, farkların belirlenmesi ve düzeltici önlemlerin alınması amacıyla takip edilmelidir.Bütçe ile yaşam bir kültür olmalıdır.

Bütçeler Yönetimin İkame Etmez: Bütçe yönetime yardımcı olan güçlü bir araçtır. Yönetimin yerine alamaz.