Blog

Bütçe Departmanı

Firmanın büyüklüğüne ve ayrılabilen kaynağa bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte genelde mali işler ya da muhasebe departmanı bünyesinde oluşturulan bu departman bütçe sürecini yönetir.

Bu departmanın görevleri:

  • Bütçe komitesini kurar. Bu komiteye gerekli faaliyet bütçeleri sorumlularını dahil eder.
  • Bütçe varsayımlarını yaparlar.
  • Üst yönetim isteklerine göre bütçe takvimini oluşturur,
  • İşlerin takvime göre tamamlanmasını sağlar,
  • Departmanlar arası koordinasyonunu sağlar
  • Faaliyet bütçelerini uyumlaştırır
  • Departmanlardan gelen verileri tasnif ederek bütçelenmiş mali tabloları ve diğer bütçe raporlarını oluşturur.
  • Senaryo analizlerini yapar
  • Bütçe dönemi içerisindeki gerçekleşen bütçe sapmalarını takip ederek üst yönetimin istiyaç duyduğu raporları hazırlar.
  • Revize bütçeleri hazırlar
Bütçe KomitesiBütçe Kılavuzu