İşletme Bütçeleri

Üretim Bütçesi ve ilk Madde Malzeme Bütçesi

Üretim Bütçesi Bu yazıda üretim bütçesi ve ilk madde malzeme bütçesini örnek üzerinden giderek anlatacağız.  Üretimi planlamaya başlamadan önce, ne kadar üretilecek ürün miktarlarını planlamış olmak şarttır. Ürün ihtiyaç bütçesinde aylık ürün ihtiyaçlarının bütçe planlanından bahsetmiştik. İhtiyaç planlamasında, aylık mamül ihtiyacı satış bütçesi ve planlanan stok seviyelerine göre belirlenmiş ve üretimden karşılanacak kısmı planlanmıştı.  Üretim […]

İhtiyaç Bütçesi

Ürün İhtiyaç Bütçesi

Satış bütçesi tamamlandıktan sonra ticari mal ya da mamüllerin aylık toplam ihtiyaçlarının planlanması gereklidir. Ürün ihtiyaç bütçesi bu amaçla yapılmaktadır.  Aylık açılış stokları ve kritik stoklara bakılarak hesaplanan mamül ihtiyaçları, şirket tipine göre tedarikten veya üretimden karşılanacaktır. İhtiyaçların hangi kaynaktan karşılanacağına karar verildikten sonra üretilmesi planlanan miktarlar üretim bütçesinin, satın alınması düşünülen miktarlar tedarik bütçesinin […]

İşletme Satış Bütçesi

Satış Bütçesi

Satış bütçesi işletme bütçesinin en önemli adımıdır ve bu bütçede yapılacak tahminler satışa bağlı olan tüm bütçeleri etkileyecektir. İşletme bütçelerinin yapılma amacı her planlama döneminde bir önceki döneme göre iyileşmelerin sağlanmasıdır. Genelde işletme bütçelerinde hedeflenen ise şirketlerin asıl amacı olan para kazanma amacına da uygun olarak gelirin arttırılmasıdır. Satış Bütçesinden Etkilenen Diğer Faaliyet Bütçeleri Aşağıdaki […]

İşletme Bütçesi Aşamaları

İşletme genel bütçeleri aşağıdaki aşamaların sırasıyla uygulanması ile hazırlanır: Bütçenin amacının saptanması Varsayımlarının ve öngörülerinin yapılması Genel bütçenin hazırlanması Senaryo analizlerinin yapılması En uygun bütçe senaryosunun belirlenmesi  Bütçe sunuş ve onay. Bütçe kontrolüne geçiş 1. Bütçe amacının saptanması Bütçe amacı bütçe dönemi sonunda elde edilmek istenen sonuçtur. Bu sonuç işletmenin stratejik planlarınn gerçekleştirilmesi için gereken […]

Bütçe Organizasyonu

Pratikte bütçe organizasyonu bütçenin yapıldığı organizasyon büyüklüğüne ve bütçeye verilen öneme göre değişir. Bütçe, kimi firmalarda tek kişi ile kimi firmalarda ise profesyonel bir yaklaşımla bütçe departmanı ve bütçe komitesi tarafından yapılıyor. Tek kişi ile bütçele yapmanın aldatıcı bir avantajı var. Bütçe tek kişi ile hazırlandığında, ekip organizasyonu sorunu kalmıyor, bütçe hızlı bir şekilde hazırlanıyor […]

Bütçe Kılavuzu

Bütçe kılavuzu bütçenin ilgili firmada nasıl yönetileceğini anlatan bir belge, bir çeşit proje planıdır. Kılavuzun hazırlanma amacı yılda bir defa hazırlanan genel bütçelerde detayların atlanmaması ve bütçe departmanında personel değişikliği durumunda bütçelemenin sekteye uğramamasıdır. Bu belge hazırlandığı organizasyonun bütçe sistemi gereklerine göre aşağıdaki bilgileri içerebilir: Bütçe amaçları Bütçe prosedürleri Bütçe takvimi, Bütçe takvimindeki adımların ne […]

Bütçe Departmanı

Firmanın büyüklüğüne ve ayrılabilen kaynağa bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte genelde mali işler ya da muhasebe departmanı bünyesinde oluşturulan bu departman bütçe sürecini yönetir. Bu departmanın görevleri: Bütçe komitesini kurar. Bu komiteye gerekli faaliyet bütçeleri sorumlularını dahil eder. Bütçe varsayımlarını yaparlar. Üst yönetim isteklerine göre bütçe takvimini oluşturur, İşlerin takvime göre tamamlanmasını sağlar, Departmanlar arası […]

Bütçe Komitesi

Bütçe komitesi satış, pazarlama, üretim, insan kaynakları ve gider faaliyet bütçelerinde sorumlu olan kişilerden oluşur. Bu kişiler kende sorumluluk alanları dahilinde bütçeye temel olacak teknik verileri ve öngürü verilerini sağlarlar. Bu veriler faaliyet bütçelerine göre aşağıdaki gibi örneklendirilebilir: Satış Bütçesi: Satış kanal yapısı, bütçelenecek ürünler, satış fiyatları, iskontolar, satış miktar tahminleri, bütçe dönemi satış politikaları. Üretim […]

Bütçe Dönemi

Bütçe rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli plandır. Kısa dönemli işletme bütçeleri genellikle 12 aylık bir dönemde hazırlanmalarına rağmen başlangıç-bitiş tarihleri ve bütçe süresinin uzunluğu işletmenin ihtyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Bu ihtiyaçları işletmenin tipi,  işletmenin içinde bulunduğu sektör ve konjonktürel durum etkiler. Bütçe dönemini etkileyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Muhasebe dönemi: İşletme bütçeleri, genelde fiil […]

Bütçe Takvimi

Bütçe takvimi, bütçenin hazırlanması için tamamlanması gereken aktiviteleri içeren bir programdır. Bütçe takvimleri katılımcı sayısının çok olduğu karmaşık bütçelerin hazırlanması için gereklidir. Bütçe takvimi bütçe dönemi öncesi bütçe faaliyetlerine katılacak herkes ile paylaşılır ve bu takvime uymaları istenir. Bütçe takvimi aşağıdaki bilgileri içermelidir. Bütçe faaliyetleri Faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Faaliyet sorumluları