Blog

Bütçeleme Sözlüğü

Bütçeleme Sözlüğü

Bütçeleme: Bütçelerin hazırlanması, koordinasyonu ve kontrolü için yapılan faaliyetlerin bütüne bütçeleme adı verilmektedir.

Bütçe Kontrolü: Bütçede belirlenen hedeflerle gerçekleşen durumun karşılaştırılarak sapma analizlerinin yapılmasını, sapmanın belirlenen sınırların dışına çıkması durumunda revize bütçelerin hazırlanmasını ifade eder.

İş Planı: Bir yıldan ya da bir faaliyet döneminden daha uzun olan bütçeler iş planı olarak adlandırılır. İş planları 10 yıla kadar hazırlanmaktadır. Genellikle 3 veya 5 yıllık olarak hazırlanırlar. İlk yıl aylık olarak detaylı bir şekilde bütçelenirken sonraki yıllar yıllık toplam rakamlarla bütçelenmektedir.

Genel İşletme Bütçesi: İşletme faaliyetlerini planlamada kullanılan tüm faaliyet bütçeleri kapsayan ve birleştiren bütçeye verilen addır.

Faaliyet Bütçeleri: İşletmenin satış, üretim, satın alma gibi temel faaliyetlerinin planlanması için hazırlanan detaylı bütçeler faaliyet bütçeleridir.

Tahmini Bütçe: Tahmini bütçe, bütçe dönemi içerisindeki bir anda gerçekleşen verilerin üzerine var olan bütçe verilerinin eklenmesi ile bütçe dönemi sonunda ulaşılacak rakamları gösteren bir raporlama şeklidir.

Revize Bütçeler: Bütçelemede en önemli ilke hazırlanan bütçelerin değiştirilmemesidir. Herhangi bir nedenden ötürü bütçe üzerinde değişiklik yapılmak istenirse var olan bütçe değiştirilmeden bir kopyası alınmalı ve değişiklik bu kopya üzerinde yapılmalıdır. Bu işlem sonucunda hazırlanan bütçe revize bütçe olarak adlandırılır.

Yürüyen Bütçe Uygulaması: Yürüyen bütçe uygulamasında her ay gerçekleşen rakamlar belli olduktan sonra var olan bütçeye bir ay daha eklemek suretiyle hazırlanır. Bu yöntemle işletme sürekli olarak önündeki 12 aylık dönemi tahminlemiş olur.

İşletme Bütçeleri Çeşitleriİşletme Bütçeleri Çeşitleriİşletme Bütçe AraçlarıBütçeleme İçin Hangi Aracı Kullanmalısınız?