Blog

Bütçe Komitesi

Bütçe komitesi satış, pazarlama, üretim, insan kaynakları ve gider faaliyet bütçelerinde sorumlu olan kişilerden oluşur. Bu kişiler kende sorumluluk alanları dahilinde bütçeye temel olacak teknik verileri ve öngürü verilerini sağlarlar.

Bu veriler faaliyet bütçelerine göre aşağıdaki gibi örneklendirilebilir:

  • Satış Bütçesi: Satış kanal yapısı, bütçelenecek ürünler, satış fiyatları, iskontolar, satış miktar tahminleri, bütçe dönemi satış politikaları.
  • Üretim Bütçesi: Dönem başı stoklar, bütçe dönemi kritik stok seviyeleri, ürün ağaçları, üretim hattı kapasiteleri.
  • Satınalma Bütçesi: Tedarikçi alış fiyatları, tedarikçi alım şartları.
  • İnsan Kaynakları: Mevcut personel maaşları, sosyal ücretler ve personel giderleri, bütçe dönemi zam oranları.
  • Gider faaliyet bütçeleri: her departmanın bütçe dönemi içerisinde yapacağı gider öngürüleri.

Bütçe komitesinin görevi genel bütçenin tamamlanması ile bitmez. Bundan sonra her komite üyesi sorumlu olduğu alandaki faaliyetleri (Gelir, üretim, gider faaliyet bütçeleri) bütçeye uygun olarak gerçekleşmesini takip eder.

Bütçe DönemiBütçe Departmanı