Blog

Bütçe Kılavuzu

Bütçe kılavuzu bütçenin ilgili firmada nasıl yönetileceğini anlatan bir belge, bir çeşit proje planıdır. Kılavuzun hazırlanma amacı yılda bir defa hazırlanan genel bütçelerde detayların atlanmaması ve bütçe departmanında personel değişikliği durumunda bütçelemenin sekteye uğramamasıdır.

Bu belge hazırlandığı organizasyonun bütçe sistemi gereklerine göre aşağıdaki bilgileri içerebilir:

  • Bütçe amaçları
  • Bütçe prosedürleri
  • Bütçe takvimi,
  • Bütçe takvimindeki adımların ne şekilde gerçekleştirileceği. Bu adım excel ya da kullanılan yazılımda bütçelemenin nasıl yapılacağını anlatır en detaylı bölümdür.
  • Bütçe adımlarının sorumluları
  • Bütçe komitesi işlevleri
  • Tahminlemede kullanılan yöntemler
Bütçe DepartmanıBütçe Organizasyonu