Bütçe Dönemi

Bütçe rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli plandır. Kısa dönemli işletme bütçeleri genellikle 12 aylık bir dönemde hazırlanmalarına rağmen başlangıç-bitiş tarihleri ve bütçe süresinin uzunluğu işletmenin ihtyaçlarına göre farklılık gösterebilir.

Bu ihtiyaçları işletmenin tipi,  işletmenin içinde bulunduğu sektör ve konjonktürel durum etkiler. Bütçe dönemini etkileyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Muhasebe dönemi: İşletme bütçeleri, genelde fiil durum karşılaştırılmasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için muhasebe dönemi ile aynı takvimde hazırlanır. 

Sektörel gereklilikler: İşletmenin içinde bulunduğu sektör bütçe takvimini etkileyecektir. Örneğin bir satış şirketinin bütçesi muhasebe dönemine paralel olarak 1ocak 31 aralık tarihlerinde hazırlanırken, tarım sektöründe faaliyet gösteren bir şirket bütçesini 1 eylül – 30 ağustos tarihleri arasında hazırlayabilir.

Konjonktürel durum: Ekonomik durumun stabil olduğu dönemlerde bütçeler daha uzun süreler için hazırlanabilecekken, belirsizlik dönemlerinde bütçe süreleri daha kısa olmalıdır.

İşletmenin bağlı olduğu firma bütçe takvimi: İşletmenin bağlı olduğu firma bütçesinin hazırlanması için öncelikle firma bütçesi hazırlanmasının gerektiği durumlarda bütçe takvimi  farklılaşabilir.

Bütçe TakvimiBütçe Komitesi