Bütçe Dönemi

Bütçe rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli plandır. Kısa dönemli işletme bütçeleri genellikle 12 aylık bir dönemde hazırlanmalarına rağmen başlangıç-bitiş tarihleri ve bütçe süresinin uzunluğu işletmenin ihtyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Bu ihtiyaçları işletmenin tipi,  işletmenin içinde bulunduğu sektör ve konjonktürel durum etkiler. Bütçe dönemini etkileyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Muhasebe dönemi: İşletme bütçeleri, genelde fiil […]

Bütçe Takvimi

Bütçe takvimi, bütçenin hazırlanması için tamamlanması gereken aktiviteleri içeren bir programdır. Bütçe takvimleri katılımcı sayısının çok olduğu karmaşık bütçelerin hazırlanması için gereklidir. Bütçe takvimi bütçe dönemi öncesi bütçe faaliyetlerine katılacak herkes ile paylaşılır ve bu takvime uymaları istenir. Bütçe takvimi aşağıdaki bilgileri içermelidir. Bütçe faaliyetleri Faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Faaliyet sorumluları

Şirket Türünün Seçimi

lk defa bütçe yapacak firmalarda firma faaliyet tipinin seçimi hazırlanacak faaliyet bütçeleri ve bütçeler arası uyumlaştırma faaliyetlerinin planlaması için önemlidir. Üretim yapan şirketlerde aşağıdaki diyagramdaki tüm faaliyet bütçeleri uygulanırken, ticari ve hizmet sunan şirketlerde üretim bütçesi yapılmaz Genel Bütçe Akışı Üretim Yapan Şirketlerde Bütçe Üretim yapan şirketlerde bütçeler hizmet şirketlerine nispeten daha kalıplaşmış yöntemlerle yapılmaktadır. […]