Blog

İşletme Bütçelerinin Faydaları

İşletme bütçelerinin en önemli faydası bütçeleme dönemi içerisindeki faaliyetlerin yürütüleceği hareket alanını belirlemesidir. Bütçe ile işletmenin nihai hedeflerine ulaşmak için işletme içerisindeki her bireyin ne yapması gerektiğini bireylere somut rakamlarla gösteren bir yol haritası olması ile uygulandığı işletmede yüksek katma değer yaratır.

Bütçelemenin diğer faydalarını şu şekilde saymak mümkündür:

  • Bütçe hazırlayan işletmeler hedeflerini bütçeler sayesinde objektif bir şekilde değerlendirme imkanı bulurlar. Bütçeler işletmelerin gerçek olanaklarını rakamlarla resmeder
  • Bütçeleme işletme geleceğinin somut verilerle değerlendirilmesini sağlar.
  • İşletme bünyesindeki yöneticilerin tahminleme yeteneklerini geliştirir.
  • Çeşitli etkenleri göz önünde bulundurarak hedeflere ulaşmak için izlenebilecek yol alternatiflerini ve en uygun yolu belirlemeyi sağlar
  • Bütçe dönemi içerisindeki faaliyetleri ölçümlemek için bir cetvel sunar.
  • Sapmaların ve verimsizliğin erken aşamalarda farkedilmesini sağlar
  • Faaliyetlere yön veren tahsilat politikaları, stok politikaları gibi politikaların erkenden sorgulanmasını sağlar
Bütçelerin Başarılı Olma KoşullarıBütçelerin Temel Prensipleri