Bütçe Takvimi

Bütçe takvimi, bütçenin hazırlanması için tamamlanması gereken aktiviteleri içeren bir programdır. Bütçe takvimleri katılımcı sayısının çok olduğu karmaşık bütçelerin hazırlanması için gereklidir. Bütçe takvimi bütçe dönemi öncesi bütçe faaliyetlerine katılacak herkes ile paylaşılır ve bu takvime uymaları istenir.

Bütçe takvimi aşağıdaki bilgileri içermelidir.

  • Bütçe faaliyetleri
  • Faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri
  • Faaliyet sorumluları

Şirket Türünün SeçimiBütçe Dönemi