Blog

Bütçe Organizasyonu

Pratikte bütçe organizasyonu bütçenin yapıldığı organizasyon büyüklüğüne ve bütçeye verilen öneme göre değişir. Bütçe, kimi firmalarda tek kişi ile kimi firmalarda ise profesyonel bir yaklaşımla bütçe departmanı ve bütçe komitesi tarafından yapılıyor. Tek kişi ile bütçele yapmanın aldatıcı bir avantajı var.

Bütçe tek kişi ile hazırlandığında, ekip organizasyonu sorunu kalmıyor, bütçe hızlı bir şekilde hazırlanıyor ancak ilgililer tarafından yeterince sahiplenilmediği, anlaşılamadığı öngörü ve planlama sağlıklı yapılamadığı için yetersiz kalıyor. Diğer tarafta ise bütçe sağlam bir temele oturuyor, farklı bakış açıları ile değerlendirilerek tüm işletme işlevlerinin görüşünü yansıtıyor. Ancak bu yapılar bir iyi bir sistematikle desteklenmez ise bütçe hantal bir yapıda olabiliyor ve uzun sürebiliyor.

Bütçe Organizasyonu (Bütçe Yönetimi)

Bütçe üst yönetimin kullandığı önemli bir araçtır. Üst yönetim, bütçe ile belirli bir dönemde daha alt seviyedeki yöneticilerden beklentilerini somut rakamlarla iletebilir. Bütçe yönetiminde dört rol vardır:

  • Üst Yönetim: Üst yönetim bütçe öncesinde bütçede ulaşmak istediği hedefleri belirler. Bu hedefler toplam gelirlerde %25 artış, 5milyon kar gibi somut hedeflerdir.
  • Bütçe departmanı : Firmanın büyüklüğüne ve ayrılabilen kaynağa bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte genelde mali işler ya da muhasebe departmanı bünyesinde oluşturulan bu departman bütçe sürecini yönetir. Bütçe departmanı görevleri
  • Bütçe komitesi: Bütçe komitesi satış, pazarlama, üretim, insan kaynakları ve gider faaliyet bütçelerinde sorumlu olan kişilerden oluşur. Bu kişiler kende sorumluluk alanları dahilinde bütçeye temel olacak teknik verileri ve öngürü verilerini sağlarlar. Bütçe komitesi görevleri
  • Bütçe paydaşları: Bütçe paydaşları doğrudan bütçe sürecine katılmasa bile bütçeye göre performansları ölçülen, bütçe raporlarını alan kişilerdir.
Bütçe Kılavuzuİşletme Bütçesi Aşamaları