İşletme Bütçesi Nedir

Bütçe Nedir?

Kısa bir tanımla İşletme Bütçesi, işletmenin amaçlanan hedefe ulaşması için yapılan rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli bir plandır. Bütçe, işletmenin uzun süreli amaçlarını gerçekleştirmek için sonraki faaliyet döneminde yapması gereken faaliyetleri kesin rakamlar ile belirler. Bütçeyi en iyi şekilde anlamak için öncelikle planlama kavramını iyi bir şekilde anlamak gereklidir. Planlama, İşletmelerin hem sayısal […]

İşletme Bütçeleri Neden Gereklidir?

Her bütçe döneminde bütçe hazırlıkları için, içinde bulunduğumuz işletmenin büyüklüğüne göre, belki günler belki haftalarca çaba sarfediyoruz. Peki bütçeyi yapmak neden gerekli neden bu kadar çaba harcıyoruz? Bütçe faaliyetleri günümüze kadar yönetim faaliyetleri içerisinde, yönetimin insiyatifinde gerçekleştiriliyordu. Bütçe yapan işletmeler bütçelemeyi rekabette üstünlük yaratacağını düşündüğü için amacına uygun olarak yaparken, bazıları kredi kullanabilmek için bazıları […]

İşletme Bütçelerinin Sınırları

İşletme bütçeleri planlama, eşgüdüm sağlama ve denetim özellikleriyle yönetime yardımcı olan güçlü bir araçtır.Güçlü bir araç olmasına rağmen bütçelerin de bazı sınırlamaları vardır. Bütçeler Tahminler Ölçüsünde Doğrudur: Bütçenin doğru olması yapılan tahminlerin doğru olmasına bağlıdır. Yanlış tahminlerle hazırlanan bütçelerin başarılı olması mümkün değildir. İş hayatı dimaniktir: Bütçelerin dinamik iş hayatının süreç değişen şartlarına uyum sağlayabilecek esnek […]

Bütçelerin Temel Prensipleri

Bir takım ilkelerin esas alınmasıyla başarılı işletme bütçelerinin hazırlanması mümkün olur. Bu ilkelere uygun olarak hazırlanan bütçeler bütçe etkinliğini arttıracak, bütçelerin tüm organizasyon tarafından sahiplenilmesini sağlayacaktır. Etkin Yönetim Desteği: Başarılı bir bütçenin ilk koşulu yönetim desteğidir. Bütçe, en yukarıdan en aşağıya kadar uzanan yönetim kademelerindeki yöneticilerin yöneltme, denetim, koordinasyon yükünü azaltmaya yardımcı olan bir yönetim aracıdır. […]

İşletme Bütçelerinin Faydaları

İşletme bütçelerinin en önemli faydası bütçeleme dönemi içerisindeki faaliyetlerin yürütüleceği hareket alanını belirlemesidir. Bütçe ile işletmenin nihai hedeflerine ulaşmak için işletme içerisindeki her bireyin ne yapması gerektiğini bireylere somut rakamlarla gösteren bir yol haritası olması ile uygulandığı işletmede yüksek katma değer yaratır. Bütçelemenin diğer faydalarını şu şekilde saymak mümkündür: Bütçe hazırlayan işletmeler hedeflerini bütçeler sayesinde […]

Bütçelerin Başarılı Olma Koşulları

Başarılı bütçe için en temel koşul, bütçe ve bütçeleme faaliyetlerinin göstermelik olarak yapılmaması, kurumsal kültürün bir parçası olarak yönetim faaliyetlerinde etkin olarak kullanılması amacı ile hazırlanmasıdır. Maalesef ülkemizde pek çok işletme bütçeleme faaliyetini angarya bir iş olarak kabul etmekte, sene başında genel bir bütçe hazırlandıktan sonra bütün sene boyunca bütçe bir daha kullanılmamaktadır. Oysa ki […]

İşletme Bütçe Araçları

Bütçeleme İçin Hangi Aracı Kullanmalısınız?

Bütçe yapmaya karar verdiniz peki hangi aracı kullanmalısınız? Bu soruyu cevaplamak için öncelikle bütçe ihtiyacının neden kaynaklandığını ve bütçe ihtiyaçlarınızı iyi bir şekilde belirlemelisiniz. Detay derinliği: Bütçe ile yapılan işletmenin modellenmesidir. Bu model ne kadar detaylı olursa o ölçüde gerçeğe yakın olacaktır. Bütçede ihtiyacınız olan detay derinliğini belirlemelisiniz. Bütçeye katılım: Bütçeyi hazırlarken kaç kişinin akif olarak çalışmalara […]

Bütçeleme Sözlüğü

Bütçeleme Sözlüğü

Bütçeleme: Bütçelerin hazırlanması, koordinasyonu ve kontrolü için yapılan faaliyetlerin bütüne bütçeleme adı verilmektedir. Bütçe Kontrolü: Bütçede belirlenen hedeflerle gerçekleşen durumun karşılaştırılarak sapma analizlerinin yapılmasını, sapmanın belirlenen sınırların dışına çıkması durumunda revize bütçelerin hazırlanmasını ifade eder. İş Planı: Bir yıldan ya da bir faaliyet döneminden daha uzun olan bütçeler iş planı olarak adlandırılır. İş planları 10 yıla kadar hazırlanmaktadır. […]

İşletme Bütçeleri Çeşitleri

İşletme Bütçeleri Çeşitleri

Literatürde bütçeler pek çok farklı sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Biz bütçeleri üç ana başlık altında sınıflıyoruz. Amaçlarına Göre Bütçeler Hazırlanma Şekline Göre Bütçeler Teknik Yapısına Göre Bütçeler Amaçlarına Göre Bütçeler Program Bütçeleri: Gelir gider ilişkisi doğrudan saptanamayan, belirli bir programın tamamlanmasına yönelik hazırlanan bütçelerdir. Faaliyet Bütçeleri: İşletme bünyesindeki satış, üretim, finansal faaliyetler gibi faaliyetlerin gelir ve giderleri ile […]