Blog

İşletme Bütçelerinin Sınırları

İşletme bütçeleri planlama, eşgüdüm sağlama ve denetim özellikleriyle yönetime yardımcı olan güçlü bir araçtır.Güçlü bir araç olmasına rağmen bütçelerin de bazı sınırlamaları vardır.

Bütçeler Tahminler Ölçüsünde Doğrudur: Bütçenin doğru olması yapılan tahminlerin doğru olmasına bağlıdır. Yanlış tahminlerle hazırlanan bütçelerin başarılı olması mümkün değildir.

İş hayatı dimaniktir: Bütçelerin dinamik iş hayatının süreç değişen şartlarına uyum sağlayabilecek esnek bir yapıda olmalıdır. Aynı zamanda bütçeler belirli aralıklarla günzcellenmelidir.

Bütçeler İşletme Bütçe Kültürüne Bağlıdır: Bütçelerin onaylandıktan sonra devamlı olarak performans analizi, farkların belirlenmesi ve düzeltici önlemlerin alınması amacıyla takip edilmelidir.Bütçe ile yaşam bir kültür olmalıdır.

Bütçeler Yönetimin İkame Etmez: Bütçe yönetime yardımcı olan güçlü bir araçtır. Yönetimin yerine alamaz.

Bütçelerin Temel Prensipleriİşletme Bütçeleri Neden Gereklidir?