Bütçe Organizasyonu

Pratikte bütçe organizasyonu bütçenin yapıldığı organizasyon büyüklüğüne ve bütçeye verilen öneme göre değişir. Bütçe, kimi firmalarda tek kişi ile kimi firmalarda ise profesyonel bir yaklaşımla bütçe departmanı ve bütçe komitesi tarafından yapılıyor. Tek kişi ile bütçele yapmanın aldatıcı bir avantajı var. Bütçe tek kişi ile hazırlandığında, ekip organizasyonu sorunu kalmıyor, bütçe hızlı bir şekilde hazırlanıyor […]

Bütçe Kılavuzu

Bütçe kılavuzu bütçenin ilgili firmada nasıl yönetileceğini anlatan bir belge, bir çeşit proje planıdır. Kılavuzun hazırlanma amacı yılda bir defa hazırlanan genel bütçelerde detayların atlanmaması ve bütçe departmanında personel değişikliği durumunda bütçelemenin sekteye uğramamasıdır. Bu belge hazırlandığı organizasyonun bütçe sistemi gereklerine göre aşağıdaki bilgileri içerebilir: Bütçe amaçları Bütçe prosedürleri Bütçe takvimi, Bütçe takvimindeki adımların ne […]

Bütçe Departmanı

Firmanın büyüklüğüne ve ayrılabilen kaynağa bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte genelde mali işler ya da muhasebe departmanı bünyesinde oluşturulan bu departman bütçe sürecini yönetir. Bu departmanın görevleri: Bütçe komitesini kurar. Bu komiteye gerekli faaliyet bütçeleri sorumlularını dahil eder. Bütçe varsayımlarını yaparlar. Üst yönetim isteklerine göre bütçe takvimini oluşturur, İşlerin takvime göre tamamlanmasını sağlar, Departmanlar arası […]

Bütçe Komitesi

Bütçe komitesi satış, pazarlama, üretim, insan kaynakları ve gider faaliyet bütçelerinde sorumlu olan kişilerden oluşur. Bu kişiler kende sorumluluk alanları dahilinde bütçeye temel olacak teknik verileri ve öngürü verilerini sağlarlar. Bu veriler faaliyet bütçelerine göre aşağıdaki gibi örneklendirilebilir: Satış Bütçesi: Satış kanal yapısı, bütçelenecek ürünler, satış fiyatları, iskontolar, satış miktar tahminleri, bütçe dönemi satış politikaları. Üretim […]