Archives

İşletme Satış Bütçesi

Satış Bütçesi

Satış bütçesi işletme bütçesinin en önemli adımıdır ve bu bütçede yapılacak tahminler satışa bağlı olan tüm bütçeleri etkileyecektir. İşletme bütçelerinin yapılma amacı her planlama döneminde bir önceki döneme göre iyileşmelerin sağlanmasıdır. Genelde işletme bütçelerinde hedeflenen ise şirketlerin asıl amacı olan para kazanma amacına da uygun olarak gelirin arttırılmasıdır. Satış Bütçesinden Etkilenen Diğer Faaliyet Bütçeleri Aşağıdaki […]